ზელენსკის მიერ სანქცირებულთა სიაში ივანიშვილის ნათესავები მოხვდნენ

უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის ბრძანებულებით, ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მიერ მომზადებულ სანქცირებულთა სიაში საქართველოს ექსპრემიერის, ქართველი მილიარდერის, ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვიდან 4 ადამიანი მოხვდა.

ზელენსკის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი 19 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. სანქციები შეეხება ბიძინა ივანიშვილის ძმა ალექსანდრე ივანიშვილს და მის მეუღლე ქეთევან ხარაიძეს, ასევე, ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილს უჩა მამაცაშვილს და მის შვილს ტიტე მამაცაშვილს.  სანქცირებულთა სიაშია სამი ქართველი ბიზნესმენი: დავით იაკობაშვილი, ალექსანდრე და გიორგი ჯაფარიძეები. სამივე რუსეთის მოქალაქეა. ბრძანება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გვერდზე გამოქვეყნდა სანქცირებულთა სიაში ასევე მოხვდა რუსეთის 256 მოქალაქე და 1 400 რუსული კომპანია და ორგანიზაცია.

რას გულისხმობს სანქცია, რომელიც 10 წლით მოქმედებს:

1) აქტივების ბლოკირება – გამოყენებისა და განკარგვის უფლების დროებით ჩამორთმევა,  პირს არ შეეძლება პირდაპირ ან ირიბად (სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირების მეშვეობით განახორციელოს ქმედებები.

2) სავაჭრო ოპერაციების შეზღუდვა (სრული შეწყვეტა);

3) უკრაინის ტერიტორიაზე რესურსების, ფრენების და ტრანსპორტირების ტრანზიტის შეზღუდვა, ნაწილობრივი ან სრული შეწყვეტა ;

4) უკრაინის ფარგლებს გარეთ კაპიტალის გატანის პრევენცია;

5) ეკონომიკური და ფინანსური ვალდებულებების შეჩერება;

6) ლიცენზიებისა და სხვა ნებართვების გაუქმება ან შეჩერება, რომელთა მიღება (ხელმისაწვდომობა) არის გარკვეული სახის საქმიანობის განხორციელების პირობა, კერძოდ, წიაღით სარგებლობის სპეციალური ნებართვების გაუქმება ან შეჩერება;

7) უცხო სახელმწიფოს რეზიდენტების მიერ პირდაპირ ან ირიბად კონტროლირებად ან მათი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედი პირების პრივატიზაციაში, სახელმწიფო ქონების იჯარაში მონაწილეობის აკრძალვა;

8) ზღვაზე უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში, მის შიდა წყლებში, პორტებსა და თვითმფრინავებს უკრაინის საჰაერო სივრცეში უცხოური არასამხედრო გემებისა და სამხედრო გემების შესვლის აკრძალვა ან შეზღუდვა ან უკრაინის ტერიტორიაზე დაშვება (სრული აკრძალვა);

9) უკრაინის ეროვნული ბანკის ნებართვებისა და ლიცენზიების გაცემის აკრძალვა უცხო ქვეყანაში ინვესტიციებისთვის, ვალუტის ღირებულებების განთავსება ანგარიშებსა და დეპოზიტებზე უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე;

10) უცხო ქვეყნიდან უკრაინაში იმპორტის ნებართვების, ლიცენზიების გაცემის ან უკრაინიდან ვალუტის ღირებულების ექსპორტის შეჩერება და უცხო ქვეყნის რეზიდენტების მიერ გაცემული გადახდის ბარათებისთვის ნაღდი ფულის განაღდების შეზღუდვა;

11) ტექნოლოგიების გადაცემის აკრძალვა, უფლებები ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ობიექტებზე;

12) უკრაინის სახელმწიფო ჯილდოების ჩამორთმევა, სხვა სახის აღიარება; 13) მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების შეძენის აკრძალვა.