1918-21 წლებში მიღებული კანონები და ნორმატიული აქტები გამოქვეყნდა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში დაცული საკანონმდებლო აქტების ორიგინალები, რომელიც 1918-1921 წლებში საქართველოს ეროვნული საბჭოს, საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ არის მიღებული, ეროვნული არქივის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა.

1918-21 წლებში მიღებული ათეულობით კანონი და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი საქართველოს საისტორიო ცენტრალური არქივის ფონდებში ინახება.

„კოლექციისათვის შეირჩა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოებში მიღებული ის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტები, რომელმაც ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე გავლენა იქონია. კოლექცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://archive.gov.ge/…/sakartvelos-pirveli…“, – აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ლელა დევდარიანი


პოდკასტი