ქალებსა და კაცებს შორის სახელფასო სხვაობაა

საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის თანახმად, საქართველოში კაცებსა და ქალებს შორის ყოველთვიური ხელფასის სხვაობა 21.4%-ია, საათობრივი სხვაობა კი 15.7%-ს შეადგენს.

ქალებსა და კაცებს შორის სახელფასო სხვაობა შემდეგ სფეროებში გამოვლინდა: მრეწველობა (30.6%-იანი სხვაობა ), მომსახურეობის სფერო ( 14%-იანი სხვაობა), სოფლის მეურნეობა (9.3%-იანი სხვაობა).

ამასთან, ყველაზე დიდი შესწორებული საათობრივი სხვაობა დაფიქსირდა ხელოსნების პოზიციაზე (46.4%), მენეჯერული საქმიანობა (40.4%).

ცნობისთვის, ორი სქესის წარმომადგენლებს შორის სახელფასო სხვაობა შრომით უთანასწორობას ასახავს, მათ შორის, ანაზღაურებას, ერთსა და იმავე პოზიციაზე ქალებისა და კაცების განსხვავებულ ხელფასს და ა.შ.

ინგა ფუტკარაძე